We mogen weer!

(onder bepaalde voorwaarden!)

Beste tennisliefhebbers,

Onder voorwaarden mogen we weer de baan op! In navolging van de jeugd mogen nu ook de volwassen ‘niet contactsporten’ vanaf 11 mei buiten uitgeoefend worden. En hier valt tennis ook onder, maar helaas nog met veel beperkingen. Hieronder onder andere een opsomming van de voorwaarden waaraan we moeten voldoen.

De richtlijnen van het RIVM worden strikt gevolgd en de richtlijnen van de KNLTB zoveel als praktisch mogelijk. Omdat wij een kleine vereniging zijn met relatief veel banen ten opzichte van het aantal leden worden niet alle adviezen van de KNLTB gevolgd. Zo vinden wij het bijvoorbeeld niet nodig vooraf een baan te reserveren.

Maar hoe doen we het dan wel;

Vrij tennissen:

 • Volwassen van 19 jaar en ouder mogen vrij tennissen op de banen in alleen enkelspel, met inachtneming van de geldende RIVM richtlijnen. Dubbelspel is volgens de adviezen van de KNLTB nog niet toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni.
 • Jeugd t/m 12 jaar mag vrij tennissen in enkel- en dubbel spel onder toezicht van een volwassen persoon. Dit wordt niet door de vereniging georganiseerd en kan één ouder zijn.
 • Jeugd vanaf 12 en t/m 18 jaar mag vrij tennissen op de banen in alleen enkelspel, met inachtneming van de geldende RIVM richtlijnen en onder toezicht van een volwassen persoon. Dit wordt niet door de vereniging georganiseerd en kan één ouder zijn. Dubbelspel is volgens de adviezen van de KNLTB nog niet toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni.
 • In verband met de lessen mag er op woensdagmiddag en woensdagavond alleen vrij getennist worden door lessers, vlak voor of na de les. We willen deze periode de ruimte geven aan de lessers met de gezamenlijke in- en uitloop, zonder extra drukte van eventuele overige vrij tennissers.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches. Iedereen dient thuis om te kleden en te douchen.
 • De toiletten zijn open voor hoge nood. Er staat handdesinfectiemiddel op een tafel bij de toiletten. Graag vooraf gebruiken en bril en deurhandels reinigen na gebruik. Iedereen dient voorafgaand thuis naar het toilet te gaan, zodat gebruik van de toiletten in het clubhuis minimaal is.
 • De kantine blijft gesloten en wordt ook niet gebruikt om in te wachten of na te zitten zonder consumpties.
 • Iedereen dient thuis te kleden, naar het toilet te gaan en de handen te wassen vooraf aan het bezoek van de vereniging.
 • Na het tennissen wordt er niet nagezeten en de accommodatie binnen 10 minuten weer verlaten. Lessen:
 • De jeugd is al begonnen met lessen en de zomerlessen starten vanaf aanstaande woensdag 13 mei.
 • Ouders brengen en halen de kinderen indien nodig, maar blijven niet op het terrein wachten of kijken.
 • Het is de intentie dat de volwassen zomerlessen een week later op 20 mei kunnen starten. Hierover is de lescommissie in overleg met TAF en volgt een aparte informatie mail. Het is hier wel mogelijk dat bij de lessen vier personen per baan tennissen, omdat hierbij toezicht is van een trainer.
 • Verder gelden voor het lessen dezelfde voorschriften als voor het vrij tennis.

Competitie, toernooien en racketavond:

 • Deze en alle andere georganiseerde activiteiten gaan voorlopig nog niet door. Misschien vanaf 1 september

Onderhoud:

 • Nu er weer getennist wordt zal er ook meer onderhoud nodig zijn. We gaan met de aangemelde vrijwilligers een schema opstellen en in overleg hoe we dit op gaan pakken.
 • Het groen onderhoud is al in uitvoering.

We zoeken trouwens nog steeds extra vrijwilligers voor het onderhoud! Dus meld je gerust aan!

Nog even de voorschriften op een rijtje:

 • Volg de richtlijnen van het RIVM:
 • - Blijf minimaal op 1,5m
 • - Blijf thuis bij lichte of ernstige klachten of gezinsleden met klachten.
 • - Hoest en nies in je elleboog.
 • - Ga vooraf thuis naar het toilet.
 • - Was thuis vooraf je handen.
 • - Verkleed en douche thuis na de activiteit.
 • - Vermijd aanraken van je gezicht.
 • - Schud geen handen.
 • - Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en ga direct weer naar huis.
 • Gebruik verder je gezond verstand en geef elkaar de ruimte. We kunnen dit met elkaar doen als we elkaar respecteren. Ga de uitdaging voor een dubbelpartij niet aan. Er wordt gecontroleerd en de boetes zijn hoog.

Dan rest ons nu nog veel gezondheid en mooi tennisweer.

En heel veel plezier bij het hervatten van de tennissport!

Vriendelijke groet van het bestuur.

Posted in: