Voorjaarstoernooi zondag 3 April 2016

VOORJAARSTOERNOOI

zondag 3 april 2016

Wat kun je verwachten:

Een ouderwets gezellige tennisdag voor iedere speelsterkte. Dus voor gevorderden, beginners en lessers. Indeling zoveel mogelijk op speelsterkte.

De speelvelden worden weer in puike conditie gebracht. Reden genoeg voor enthousiaste leden om je op te geven voor dit eerste toernooi van het zomerseizoen 2016. Ook voor leden die nog nooit aan een toernooi mee hebben gedaan een mooie manier om in een gezellige sfeer kennis te maken met andere leden. Wij roepen ook lessers en deelnemers aan de voorjaarscompetitie uit om warm te draaien voor het komende seizoen. Gezelligheid en tennisplezier staat voorop.

Ontvangst : vanaf 10 uur

Aanvang wedstrijden : 10:30 uur

Kosten deelname : € 10,=

Aan het eind van de dag volgt een verloting met daarop volgend de prijsuitreiking. De dag wordt afgesloten met een chinees buffet. Gasten kunnen voor € 8,= mee-eten. Dit wel uiterlijk 31 maart opgeven.

Opgave uiterlijk 31 maart via de lijst in de hal of via baukema58@hotmail.com of bel 0515-232591.
LET OP:dit emailadres gebruiken voor opgave

De Technische Commissie

Posted in: