Uitslag peiling voorkeur baansoort

In het kader van de onlangs gehouden digitale peiling onder de leden over de voorkeur voor de baansoort smashcourt of gravel, hebben 66 leden een voorkeur uitgesproken. Er hebben uitsluitend volwassenen gereageerd, ook al zijn alle jeugdleden eveneens benaderd.

Gezien bovenstaande zijn de resultaten van de peiling alleen gerelateerd aan het totaal aantal volwassenen dat de vereniging telt: 187 leden.

De respons van 66 is daarvan in procenten 35,3%. Dit is statistisch gezien ruim voldoende om daaraan conclusies te verbinden.

  • 45 leden stemden voor smashcourt (24,1%)
  • 21 leden stemden voor gravel (11,2%)

De verdeling over mannen/vrouwen was als volgt:

  • Mannen : 31
  • Vrouwen: : 35

De verdeling over de diverse leeftijdsgroepen:

  • 18-35 : 7
  • 35-50 : 3
  • 50 en ouder : 46

Het resultaat van deze peiling zal in eerste instantie worden gebruikt in de onderhandelingen met de gemeente over de privatisering van de banen. Als in dat kader de baansoort niet wijzigt, komt er natuurlijk, privatisering of niet, een moment waarop de gravelbanen moeten worden vervangen. Op dát moment kan het resultaat van deze peiling alsnog uit de kast gehaald worden.

Tenslotte zal bij vervanging ook overwogen moeten worden of er drie of twee banen vervangen worden. Dit laatste heeft te maken met het steeds dalende ledental, waardoor de haalbaarheid van de exploitatie van het tennispark steeds meer onder druk komt te staan.

Posted in: