Sportief in Makkum

In Makkum (3400 inwoners) zijn ruim 20 sportverenigingen actief. De afgelopen periode zijn verschillende sportverenigingen en de buurtsportcoaches bij elkaar gekomen om samen van gedachten te wisselen over sport in Makkum en hoe daarin samen te werken.

Tijdens de verschillende overleggen worden promotie en ledenwerving als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder spreken de verenigingen uit graag de onderlinge samenwerking op te zoeken.

De verenigingen geven o.a. aan dat leden weg blijven bij activiteiten omdat meerdere verenigingen op dezelfde dag activiteiten organiseren. Doordat mensen van beide verenigingen lid zijn, worden zij verplicht om te kiezen.

Het uitspreken van behoeften en wensen tijdens deze avonden is belangrijk in de onderlinge communicatie en samenwerking.

Vitalisering van de Makkumer sportverenigingen.

 • Om de verenigingen vitaler te maken willen we inzetten op de volgende acties.
  Sport snuffel dag in Makkum op zondagmiddag 21 Februari, 13.00 uur- 16.00 uur. In de foyer van het MFC krijgt elke vereniging een stand. Daar wordt informatie en dergelijke uitgestald. Tevens staat er iemand van de vereniging bij die de bezoeker te woord staat. Omdat beeld vaak meer zegt, demonstreren de verenigingen ook hun sport. Bezoekers kunnen kijken of mee doen. Om de Makkumers structureel verantwoord te laten sporten, werken we ook samen met de lokale fysiotherapeut en diëtiste. We zetten in op blessure preventie en verantwoorde (sport)voeding.
  We zetten met deze actie dus in op promotie van de verschillende sporten en op de ledenwerving.
 • Website Sportdorp Makkum(binnenkort Online)
  Er wordt een site gebouwd waar het volledige sportaanbod van de Makkumer sportverenigingen op te vinden is. Voor verder informatie wordt naar de eigen website van de vereniging verwezen. Tevens zal er op de algemene website een activiteitenkalender worden gezet met het totale overzicht.
  We zetten hiermee in op promotie van de verschillende sporten, ledenwerving en samenwerking. Door activiteiten beter met elkaar af te
  stemmen voorkomen we dat meerdere activiteiten op hetzelfde moment gepland worden.
 • Behoeftepeiling.
  Om verenigingen vitaal te houden is het belangrijk dat aanbod en behoefte van Makkumer (niet)sporters goed bij elkaar aansluiten. Daarvoor gaan we de Makkumers een behoeftepeiling voorleggen. Met deze informatie kunnen de verenigingen vraaggericht nieuw sportaanbod ontwikkelen.
  Met de behoeftepeiling zetten we in op een passend sportaanbod in Makkum.

Een subsidieaanvraag wordt door Badminton Vereniging Makkum namens ruim 10 deelnemende verenigingen gedaan. We vragen de gemeente SWF om een financiële bijdrage uit het budget vitalisering verenigingen. De deelnemende verenigingen zetten bestuur, vrijwilligers en trainers in bij de bovenstaande actiepunten. We willen ons richten op een veelzijdig en gevarieerd sportaanbod om zoveel mogelijk Makkumers (alle doelgroepen) betrokken en actief te krijgen bij onze verenigingen. Bovendien werken we ook aan andere vormen van “lidmaatschap”. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief van DES en VV Makkum. Tijdens de winterstop kunnen de jeugdige voetballers gymmen bij DES. Dit om de algemene motorische ontwikkeling te stimuleren.

Posted in: