Huurders

Voor niet-leden bestaat er de mogelijkheid één of meerdere banen te huren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Belangstellenden kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur, op het tennispark, een kaart kopen bij één van de parkbeheerders. Ook is het mogelijk daarvoor, gedurende deze tijd, telefonisch een afspraak te maken op tel nr 06-31686477.
  2. De kosten voor een kaart bedragen € 12,50 per uur, per baan, plus een borgsom van € 25,00 voor de parksleutel. Voor oud-jeugdleden die nog dagonderwijs volgen geldt een korting van € 5,00 per uur. Voor personen die gedurende langere periode een baan willen huren, is het mogelijk een weekkaart te kopen. Kosten: € 30,00 per dag en € 70,00 per week. Voor oud-jeugdleden die nog dagonderwijs volgen geldt dat zij een seizoenskaart (1-4 tot 1-9) kunnen kopen. Kosten: € 50,00
  3. Er kunnen maximaal drie banen tegelijkertijd worden verhuurd.
  4. De regeling geldt voor de periode mei t/m september, tussen 10.00 en 16.00 uur. Tijdens de competitieperiode, toernooien e.d zijn er beperkt banen beschikbaar. De parkbeheerders geven de ruimte aan.
  5. De borgsom wordt terugbetaald na inlevering van de parksleutel.
  6. Huurders hebben slechts toegang, mits voorzien van het juiste (tennis)schoeisel en deugdelijk kleding.
  7. Huurders zijn verplicht, na gebruik van de baan, deze te vegen. De mat hangt aan het hek.
  8. Bij volledige bezetting van de banen zijn huurders verplicht zich te houden aan het speeltijdenreglement (zie publicatiebord in de hal van het clubhuis.