Commissies

Technische Commissie

 • Voorzitter

  E. Oppedijk

  De Munniksplaat 15

  232591

 • Bartina Oppedijk

  De Munniksplaat 15

  232591

 • Gelfke Portma

  De Wijting 25

  232792

Clubhuis Commissie

 • Voorzitter

  Botsje Hellinga

  Botterstraat 28

  232194 / 06-33953870

  Fogel Strikwerda

  Trasmolen 30

  231885

 • Pietsy van Dijk

  Plein 6

  231312

  Bouwe Elzinga

  de Polle 27

  231923

 • Geertina Bijlsma

  Botterstraat 10

  232145 / 06-50418480

  Marijke Kuperus

  Grote Zeilroede 5

  06-51055085

 • Marian Werkhoven

  Engwierderlaan 1

  231816

Jeugdcommissie

 • Voorzitter

  Oane de Boer

  Blokmakersstraat 14

  06-45468523

55+ tennis

 • Jentje Alkema

  Grote Zijlroede 22

  232990