Commissie

  • Nieuwe tennistrainer!

    Kennisgeving: TV Makkum heeft in Tennis Academie Friesland (TAF) een organisatie gevonden die met vernieuwende ideeën het lespakket voor onze senioren en jeugd zal verzorgen. Met Jacco Hanewald is er bovendien een jonge trainer gevonden die met veel passie en enthousiasme de lessen zal verzorgen. Woensdag blijft de lesdag. De lessen duren net als vorige […]

  • Jaarverslag jeugdcommissie 2016

    Allereerst voor iedereen die meegeholpen afgelopen jaar, ENORM BEDANKT VOOR JULLIE INZET! De start in 2016 was dat Simone van Dijk en Carien Treub namens de jeugdcommissie, samen met andere sportverenigingen deelgenomen hebben aan een aantal overleggen met de buurtsportcoach van gemeente Súdwest Fryslân Aggie Walsma om onze krachten als verenigingen te bundelen in SPORTDORP […]

  • Vacatures

    Gezocht: Voorzitter, Penningmeester, Jeugdcommissieleden Na 16 jaar voorzitterschap wil Jan Lieverdink graag het stokje overdragen op een nieuwe voorzitter. Bij interesse of vragen kan contact worden gezocht met Jan Lieverdink, 0515-231949. Daarnaast zijn we per direct op zoek naar een vervanger/vervangster van de huidige Penningmeester Petra Oldenhof. Voor nadere informatie en interesse kan contact worden […]