Bestuur

 • Voorzitter

  Richard Dol

  Turfmarkt 31

  232031

  Algemene zaken

 • Secretariaat

  Reino Mulder

  Houtmolen 11

  0515-232773

  Algemene zaken

  Johan Stallmann

  Trasmolen 49

  231287

 • Penningmeester

  Marlisa Groen-Koornstra

  De Kamp 7

  231213

  Baancommissaris

  Eelke de Vries

  Trasmolen 39

  232650

 • Tournooi commissie

  Steven Grobbink

  Alde Syl 3

  06-33030895

  Jeugdcommissie

  Oane de Boer

  Blokmakersstraat 14

  06-45468523