Algemene Ledenvergadering 2020

Maandag 24 februari is weer de jaarlijkse ALV! Ieder lid is bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de besluitvorming en mee te denken over het beleid voor komend jaar. Zet het alvast in de agenda! Locatie: de clubkantine Aanvang: 20 uur

Het programma omvat onder andere:

  • Financieel verslag en begroting 2020
  • Privatisering van de banen
  • Afscheid Jentje en Sjoukje Alkema
  • Huldiging van de kampioenen van de najaarscompetitie
  • Winterabonnement voor andere verenigingen

Tijdens de vergadering werden Carien en Jentje in het zonnetje gezet voor hun inspanningen voor de club. Hieronder een impressie:

Carien wordt bedankt voor alle inzet voor de vereniging en ontvangt van de voorzitter een mooie gevulde mand.
Vanaf 2013 tot heden is Carien in verschillende commissies actief geweest, t.w. JC, Aurora en bestuur.
De voorzitter bedankt namens de vereniging Jentje voor de vele jaren (15) van goed onderhoudswerk; dagelijks werden door Jentje de banen onderhouden.
Lid Pieter Portma heeft een prachtig Makkumer aardewerk bord geschilderd met een afbeelding van “Jentje op de trekker”.
Naast Jentje werd ook Sjoukje bedankt voor de schoonmaak van het clubgebouw. .
Posted in: